W 2017 roku w Grupie Producentów Rolnych Agro-Czar Sp. z o.o. przeprowadzono test z organicznym stymulatorem wzrostu AGRO-SORB Folium na polu z ziemniakami odmiany Lady Claire, z przeznaczeniem na chipsy.
 

Nawożenia dolistne preparatem AGRO-SORB Folium wpłynęło na zwiększenie:

- plonu ogólnego 4,81 t tj. 12,92%, plon z nawożeniem dolistnym wynosił 42,04 t, natomiast bez nawożenia dolistnego 37,23 t.

- plonu handlowego o 3,61 t co stanowi 9,83%, z znawożeniem dolistnym plon wynosił 40,34 t, natomiast bez nawożenia 36,73 t.
 

Uzyskane wyniki z testu przeprowadzonego na ziemniakach odmiany Lady Claire i Lady Rosetta na innym polu, potwierdzają dodatni wpływ stymulatora AGRO-SORB Folium na wzrost plonu i zawartości suchej masy.