Poczuliśmy się bardzo docenieni przez InConventus - organizatora II edycji Narodowego Dnia Mlecznej Fermy.

Dziękujemy za Podziękowanie :)